Actueel

14 juni 2021

Vertrek praktijkondersteuner

Per 1 augustus ga ik stoppen als praktijkverpleegkundige in deze huisartsenpraktijk en ga ik de nieuwe uitdaging aan als verpleegkundig specialist in opleiding op een andere locatie. Ik wil iedereen bedanken voor het vertrouwen en de leuke en fijne samenwerking.

Hartelijke groet,

Bertha Kersten-de Haan

25 mei 2021

Nieuwe service:

Na installatie van de uitgifteautomaat welke 24/7 toegankelijk is, is het onder bepaalde voorwaarden, mogelijk om uw medicatie buiten de gebruikelijke openingstijden op te halen. Dit geldt alleen voor herhaalmedicatie en na (telefonisch) contact met de apothekersassistente. U krijgt dan uitleg over de werking en via SMS een unieke code waarmee u het voor u bestemde kluisje kunt openen.

26 april 2021

Corona-vaccinaties

Inmiddels hebben we vanuit de huisartsenpraktijk drie rondes vaccinaties achter de rug. Totaal zijn er nu 55 personen volledig gevaccineerd en 475 personen hebben de eerste vaccinatie gehad. De uitnodiging voor de vaccinatie via de huisartsenpraktijk gebeurt op leeftijdscategorie en wordt bepaald door het RIVM. Hier hebben wij geen invloed op. Ook op het soort vaccinatie hebben wij geen invloed. Momenteel is dit Astra Zeneca. Ook dit wordt bepaald door het RIVM. Personen onder de 60 jaar worden op dit moment nog niet door ons gevaccineerd. Mogelijk volgt er op verzoek van het RIVM een nieuwe vaccinatieronde. Indien u hiervoor in aanmerking komt, ontvangt u hiervoor een uitnodiging met informatie.

11 januari 2021

Voor de levering van hulpmiddelen gaan we in 2021 een samenwerking aan met MijnHulpmiddelenwinkel.

Patiënten die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis, De Friesland, Interpolis of FBTO, hebben eind 2020 een brief gehad van hun zorgverzekeraar waarin staat dat apotheken en apotheekhoudende huisartsenpraktijken vanaf 1 januari 2021 geen hulpmiddelen (incontinentiemateriaal, diabetestestmateriaal, drinkvoeding en verbandmiddelen) meer mogen leveren.

De levering van hulpmiddelen moet voortaan via speciale hulpmiddelenwinkels. Als apotheekhoudende huisarts vinden wij het belangrijk dat de hulpmiddelen in ons dorp laagdrempelig beschikbaar blijven. Daarom werken wij sinds 1 januari 2021 samen met Mijn Hulpmiddelenwinkel voor de levering van hulpmiddelen. Mijn Hulpmiddelenwinkel is een hulpmiddelenwinkel die speciaal door apotheekhoudende huisartsen is opgericht.

Patiënten die hulpmiddelen gebruiken en verzekerd zijn bij een van de bovengenoemde zorgverzekeraars, hebben van ons een brief ontvangen. bij deze brief zit een toestemmingsformulier. Met uw toestemming kunnen wij dan ook dit jaar uw hulpmiddelen blijven verzorgen via de hulpmiddelenwinkel. We verzoeken u het toestemmingsformulier zo spoedig mogelijk in te vullen en weer in te leveren bij de praktijk.

Het bestellen van uw hulpmiddelen kunt u vanaf heden online regelen. Dit kan rechtstreeks op de website van Mijn Hulpmiddelenwinkel of via onderstaande link.

https://www.mijnhulpmiddelenwinkel.nl/

Indien u hulp nodig heeft bij het bestellen kunt u uiteraard altijd contact opnemen met de apotheek. De assistenten zijn te allen tijde bereid om u te helpen.

Let op: Voorlopig is deze service alleen beschikbaar voor patiënten die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis, De Friesland, FBTO of Interpolis. We verwachten echter deze mogelijkheid op termijn beschikbaar te kunnen stellen voor al onze patiënten.

7 januari 2021

Onze huisarts in opleiding Lysan de Kroon zal eind deze week haar diploma in ontvangst nemen! Wij feliciteren haar van harte. Lysan zal de komende tijd nog werkzaam blijven in onze praktijk.

CORONA UPDATE

Er is géén inloopspreekuur tussen 07:00- 08:00  uur 

In beperkte mate is het mogelijk om een afspraak te maken op het spreekuur.

De consulten kunnen telefonisch, middels videobellen of soms op de praktijk zelf plaatsvinden

Corona maatregelen:                                                                                             

Bij Koorts en/of
Keelpijn
Hoesten
Verkoudheid , Diarree

Gelieve NIET naar de huisartsenpraktijk te komen

Apotheek:  Géén inname van doosjes/etiketten, uitsluitend herhalingen via  de receptenlijn (tel:  0521-590039) of website aan te vragen.

Algemene adviezen

Voor iedereen geldt: blijf thuis bij 1 of meer van deze klachten:
verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, verhoging (tot 38 graden) of koorts (meer dan 38 graden), diarree

 • Bij deze klachten belt u niet met de huisartsenpraktijk maar rechtstreeks met de GGD: 0592-306300
 • Indien zich wilt laten testen kunt u bellen met: GGD 0800-1202
 • Als 1 iemand in het gezin of inwonenden koorts heeft, moet de rest ook binnen blijven.
 • Blijf thuis tot u minimaal 24 uur geen klachten heeft.
 • U hoeft de huisarts niet te bellen, mits de klachten mild zijn

Bel de huisarts wel bij 1 of 2 van onderstaande:

 • U  wordt steeds zieker of ademt steeds moeilijker, zeker als u aanvankelijk leek op te knappen
 • U bent ouder dan 70 of u heeft een chronische ziekte EN u heeft koorts met hoesten of moeilijk ademen

Ga NIET naar de huisarts toe. Uw huisarts vertelt aan de telefoon wat u moet doen.
Voor kinderen gelden dezelfde adviezen als voor volwassenen.

Coronavirus

Op deze pagina geven wij adviezen ten aanzien van het coronavirus. De adviezen hebben wij ontleend aan de volgende websites: Thuisarts.nl en RIVM. Wij hopen u hiermee van dienst te zijn.

Voorkomen is beter dan genezen

Probeer te voorkomen dat u het coronavirus krijgt of aan anderen geeft:

Om te (helpen) voorkomen dat u met het coronavirus besmet wordt kunt u een aantal maatregelen nemen:

 • Geef anderen geen hand.
 • Was uw handen regelmatig met zeep.
 • Hoest of nies in uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die na gebruik weg

Thuisarts.nl

Veel informatie kunt u vinden op de website Thuisarts.nl. U leest daar bijvoorbeeld wanneer u de huisarts moet bellen en wat u kunt doen om besmetting te voorkomen.
Ga naar thuisarts.nl

Landelijk informatienummer

Van 08:00 tot 20:00 uur kunt u met al uw vragen over corona terecht bij het landelijke informatienummer van het RIVM 0800-1351 of GGD 0592 306300

5 oktober 2020

Let op: 

In verband met de landelijk aangescherpte regels m.b.t. het Covid19 virus is vanaf heden in onze praktijk het dragen van een mondkapje verplicht!

Verder verzoeken wij u alleen naar de praktijk te komen wanneer u een afspraak heeft, medicijnen komt halen of nadat u een assistente gesproken heeft. 

Niet meer dan 2 personen aan de balie, niet wachten in de hal en let op 1,5 meter afstand!!

Voor meer informatie zie Corona-update september hieronder. 

WIJZIGING AVOND-, NACHT- EN WEEKENDDIENSTEN PER 9 JULI

Vanaf 9 juli zal de huisartsenpraktijk Vledder ( dokter Kors ) meewerken in de kleinschalige dienstenstructuur voor avond-, nacht- en weekenddiensten.

Wat betekent dit voor u als patiënt?

U kunt net als nu in geval van spoed de praktijk bellen en wordt dan automatisch doorverbonden met de dienstdoende huisarts.

Dit kan een huisarts uit Diever, Dwingeloo of Vledder zijn die u dan in de desbetreffende praktijk kunt bezoeken of indien dit niet kan legt deze een visite af.

Wij zijn van mening dat we op deze manier de beste kwaliteit van zorg kunnen blijven leveren.

CORONA UPDATE 7.9.2020

Er is géén inloopspreekuur tussen 07:00- 08:00  uur 

In beperkte mate is het mogelijk om een afspraak te maken op het spreekuur.

De consulten kunnen telefonisch, middels videobellen of soms op de praktijk zelf plaatsvinden

Corona maatregelen:                                                                                              Bij Koorts en/of
Keelpijn
Hoesten
Verkoudheid , Diarree

Gelieve NIET naar de huisartsenpraktijk te komen                                

Apotheek:  Géén inname van doosjes/etiketten, uitsluitend herhalingen via  de receptenlijn (tel:  0521-590039) of website aan te vragen