Apotheek

Openingstijden

De apotheek is geopend van 8.00 – 12.30 uur en van 13.30 – 16.30 uur.

Werkoverleg              10.00 – 10.30 uur (balie gesloten!)
Lunchpauze               12.30 – 13.30 uur (balie gesloten!)

Dit geldt zowel voor de huisartsenpraktijk als de apotheek. Wij verzoeken u, indien mogelijk, buiten de tijden van het werkoverleg en de lunchpauze te komen of te bellen.

Na een spreekuurbezoek krijgt u de eventueel voorgeschreven medicijnen, indien voorradig, direct mee. Dit geldt ook voor recepten van specialisten.

Mailen van recepten: apotheekdiever@ezorg.nl , geldt alleen voor specialisten en passanten.

Herhaalrecepten

Herhaalrecepten kunt u op drie manieren aanvragen:
1. via de herhaalreceptenlijn 0521-590039 (24 uur per dag) Spreek duidelijk uw naam, adres en geboortedatum in. Noem vervolgens de namen van de medicijnen die u wilt bestellen. U kunt daarna de verbinding verbreken.

2. online via deze link: herhaalrecepten
3. Via het patiëntenportaal

Let op:

Afhaaltijden  bij de apotheek:

Medicatie ( op werkdagen ) vóór 12 uur aangevraagd staat  2 werkdagen later na 13.30 uur voor u klaar.

Medicatie aangevraagd op vrijdag, zaterdag of zondag staat dinsdag na 13.30 uur voor u klaar

Aangevraagd voor:                                Afhalen na:

Maandag     12.00 uur Woensdag                13.30 uur
Dinsdag        12.00 uur Donderdag               13.30 uur
Woensdag    12.00 uur Vrijdag                       13.30 uur
Donderdag   12.00 uur Maandag                   13.30 uur
Vrijdag , Zaterdag en Zondag Dinsdag                      13.30 uur

Nieuwe service: Na installatie van de uitgifteautomaat welke 24/7 toegankelijk is, is het ook mogelijk om uw medicatie onder bepaalde voorwaarden buiten openingstijden te halen. Dit geldt alleen voor herhaalrecepten en na (telefonisch)contact met de apothekersassistente. U krijgt dan uitleg over de werking en via email een unieke code waarmee u het voor u bestemde kluisje kunt openen.