Herhaalrecepten

Met behulp van onderstaand formulier kunt u uw herhaalmedicatie aanvragen.

Herhaalmedicatie die is aangevraagd op werkdagen vóór 12:00 uur kunt u vanaf nu 2 werkdagen later na 13.30 uur afhalen!

Let op:
Aanvragen op vrijdag , zaterdag en zondag, kunt u op dinsdag na 13:30 uur afhalen.

Geef hier uw gegevens op:

MevrouwDe heer

Uw naam

Voorletter(s)

Geboortedatum

Adres

Postcode

Plaats

E-mailadres

Naam geneesmiddel 1

Naam geneesmiddel 2

Naam geneesmiddel 3

Naam geneesmiddel 4

Naam geneesmiddel 5

Eventuele opmerkingen

150

Ik heb bovenstaande gegevens correct ingevuld
Ja

Nieuwe service:

Na de installatie van de uitgifteautomaat die 24/7 toegankelijk is, is het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden uw medicatie buiten openingstijden af te halen. Dit geldt alleen voor herhaalrecepten en na (telefonisch) contact met de apothekersassistente.

Hulpmiddelen:

Voor het bestellen van uw hulpmiddelen (incontinentiemateriaal, diabetestestmateriaal, drinkvoeding en verbandmiddelen) kunt u, nadat u een toestemmingsformulier heeft ondertekend, onderstaande link gebruiken. Een toestemmingsformulier is verkrijgbaar op de praktijk.

http://www.mijnhulpmiddelenwinkel.nl

Let op: Deze service is op dit moment alleen beschikbaar voor patiënten die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis, De Friesland, FBTO of Interpolis. Op termijn zal deze wijze van bestellen beschikbaar zijn voor al onze patiënten.