Hulpmiddelen

Hulpmiddelen

Voor de levering van hulpmiddelen zijn we in 2021 een samenwerking aangegaan met: MijnHulpmiddelenwinkel.

De levering van hulpmiddelen (incontinentiemateriaal, diabetestestmateriaal, drinkvoeding en verbandmiddelen) moet sinds 1 januari 2021 via speciale hulpmiddelenwinkels. Als apotheekhoudende huisarts vinden wij het belangrijk dat de hulpmiddelen in ons dorp laagdrempelig beschikbaar blijven. Daarom werken wij samen met Mijn Hulpmiddelenwinkel voor de levering van hulpmiddelen.

Mijn Hulpmiddelenwinkel is een hulpmiddelen leverancier die speciaal door apotheekhoudende huisartsen is opgericht.

Patiënten die hulpmiddelen gebruiken en verzekerd zijn bij Zilveren Kruis, De Friesland, Interpolis, ONE,  FBTO of Menzis kunnen van deze service gebruik maken, (Menzis verzekerden alleen incontinentiemateriaal) en de hulpmiddelen in onze eigen apotheek verstrekt krijgen.

Voorafgaand aan de levering moet er een intakegesprek plaats vinden op de praktijk. Dit is verplicht wanneer u voor vergoeding van de hulpmiddelen in aanmerking wilt komen (eis zorgverzekeraar). Daarna kunt u uw hulpmiddelen zelf online bestellen.

Dit kan rechtstreeks op de website van Mijn Hulpmiddelenwinkel of via onderstaande link.

https://www.mijnhulpmiddelenwinkel.nl/

Indien u hulp nodig heeft bij het bestellen kunt u uiteraard altijd contact opnemen met de apotheek. De assistenten zijn te allen tijde bereid om u te helpen.

Let op: Voorlopig is deze service alleen beschikbaar voor patiënten die verzekerd zijn bovengenoemde verzekeringen. We verwachten echter deze mogelijkheid op termijn beschikbaar te kunnen stellen voor al onze patiënten.