Spreekuur en huisbezoek

Inloopspreekuur

Tijdelijk is er geen inloopspreekuur ivm de corona epidemie.

Afsprakenspreekuur

U kunt van maandag t/m vrijdag terecht op het afsprakenspreekuur tussen 8.00 – 10.00 uur en 10.30 – 12.00 uur. Voor het maken van een afspraak kunt u elke werkdag bellen met de doktersassistente (0521-592575). Zij is aanwezig van 7.30 – 17.00 uur. Indien u voor 10.00 belt is een afspraak op dezelfde dag vaak mogelijk. Bij medisch dringende problemen kunt u altijd dezelfde dag gezien worden. Om het spreekuur zo goed mogelijk in te kunnen plannen, zal de assistente u soms vragen naar de reden van uw komst. Verwacht u dat de afspraak meer tijd vraagt, dan verzoeken wij u dit aan te geven bij de assistente. Zij kan hier dan rekening mee houden in de agenda van de artsen. 

Telefonisch consult

Een telefonisch consult is bedoeld voor korte adviezen. In een aantal gevallen kunnen die door de doktersassistente gegeven worden. Indien noodzakelijk of gewenst kunt u door een van de huisartsen teruggebeld worden. Wanneer u ’s ochtends belt, wordt u dezelfde dag nog teruggebeld.

Spreekuur doktersassistente

Voor een aantal medische verrichtingen kunt u ook bij de doktersassistente terecht. Dit betreft onder andere oren uitspuiten, wratten aanstippen, wondcontroles, het geven van injecties en het verwijderen van hechtingen. Ook voor het maken van een uitstrijkje kunt u bij de doktersassistente terecht. U dient voor het spreekuur van de doktersassistente wel een afspraak te maken.

De assistentes zijn tevens bevoegd een aantal onderzoeken uit te voeren, zoals bijvoorbeeld een 24-uurs bloeddrukmeting, vaatonderzoek d.m.v. doppler, holterfoonregistratie (hartritmeregistratie op moment van klachten) en geheugentesten. Een aantal onderzoeken kunt u rechtstreeks met de assistente afspreken. Voor andere verrichtingen stelt de huisarts de indicatie voor nader onderzoek.  

Chirurgische verrichtingen

Kleine verrichtingen en chirurgische ingrepen vinden ’s middags plaats. Het gaat hierbij om het verwijderen van bijvoorbeeld moedervlekken, lipomen, talgkliercysten of ingegroeide teennagels. 

Spreekuur praktijkverpleegkundige

In onze praktijk is een praktijkverpleegkundige werkzaam. Zij is gespecialiseerd in de zorg voor mensen met chronische aandoeningen als diabetes (suikerziekte), astma/COPD (chronische bronchitis)en hart- en vaatziekten. Zij controleert deze groep patiënten onder supervisie van de huisartsen. Daarnaast begeleidt ze mensen bij het stoppen met roken. De praktijkverpleegkundige is aanwezig op maandag, dinsdag, woensdagmorgen en donderdag.

Huisbezoek

Het huisbezoek is bedoeld voor mensen die niet in staat zijn naar het gewone spreekuur te komen. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, gehandicapt of slecht ter been bent. Een huisbezoek kunt u aanvragen bij de doktersassistente. Zij maakt een afspraak voor u in de visite-agenda van de huisarts. Visites worden in de meeste gevallen ‘s middags afgelegd.

Als het maar enigszins mogelijk is om naar de praktijk te komen, kunt u dat toch beter doen. De behandelingsmogelijkheden in de praktijk zijn veel groter dan bij u thuis. Vaak zal de huisarts u beter en sneller kunnen helpen in de praktijk. Ook kunt u dan eventueel voorgeschreven medicijnen direct mee krijgen.