Testen

  Met behulp van onderstaande formulier kunt u zich inschrijven in onze apotheekhoudende huisartsenpraktijk. Voor ieder gezinslid moet u een nieuw formulier insturen. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

  Persoonsgegevens:

  Inschrijfformulier :

  Inschrijfdatum

  Achternaam

  Meisjesnaam

  Voorletter(s)

  Roepnaam

  Geboortedatum

  Geslacht

  VrouwMan

  BSN

  Beroep

  Burgerlijke staat

  Adresgegevens:

  Straat en huisnummer

  Postcode en woonplaats

  Telefoonnummer

  Mobiele nummer

  E-mail

  Verzekeringsgegevens:

  Naam verzekeraar + uzovi code

  Polisnummer

  Vorige huisarts:

  Naam (huisarts)

  Adres + woonplaats

  Telefoonnummer

  Vorige apotheek:

  Naam (apotheek)

  Adres + woonplaats

  Telefoonnummer

  Medische Anamnese:
  Gebruikt u medicijnen, zo ja, welke, sterkte, dosering?

  *Indien u medicatie gebruikt, graag de eerste keer even melden bij de apothekersassistente met de originele verpakkingen van de medicatie. Dit om fouten te voorkomen.

  Bent u voor medicijnen of andere stoffen overgevoelig? JaNee
  Zo ja, waarvoor?
  Allergie voor bijen- of wespensteken? JaNee
  Heeft u een chronische ziekte:

  Bent u wel eens geopereerd JaNee
  Zo ja, Waaraan en wanneer?

  datum

  reden

  datum

  reden

  datum

  reden

  datum

  reden

  Rookt u? JaNee Hoeveel sigaretten per dag?
  Drinkt u? JaNee Hoeveel glazen per dag?
  Gebruikt u drugs? JaNee Welke?

  Komen er in uw familie ziekten voor?

  Heeft u nog vragen of opmerkingen?

  Ik geef toestemming mijn medische gegevens bij de vorige huisarts op te vragen.
  Ja

  Wij verzoeken u dit officiële toestemmingsformulier (voor het opvragen van uw medische gegevens) te downloaden, de gegevens in te vullen en in te leveren bij de assistente aan de balie. U kunt het formulier hier downloaden.

  Ik heb bovenstaande naar waarheid ingevuld
  Ja